Bio

Tutkimus

 

Foto: Andrei Budescu

Kuva: Maarit Kytöharju


”JAZZLAULUÄÄNEN SPEKTROGRAAFINEN MUOTOKUVA”
”A SPECTROGRAPHIC PORTRAIT OF THE JAZZ VOICE”
 

Uudenlainen lähestymistapa jazzlauluäänen tutkimukseen, joka rikkoo raja-aitoja tieteellisen ja taiteellisen – akustiikan, fysiikan ja jazzin – välillä.

Tämä tutkimus toimii suunnannäyttäjänä ja raivaa jalansijaa tuleville tutkimuksille laulujazzin alalla. Se haluaa antaa tieteellisin menetelmin vastauksen perustavanlaatuiseen kysymykseen: ”mikä erottaa jazzlaulajan äänen muiden tyylilajien edustajien äänestä?”.

Klassisten laulajien äänenmuodostusta vastaavasti on tutkittu paljon eri yliopistoissa Ruotsissa, Norjassa ja Hollannissa; mutta nämä tutkimukset ovat jättäneet huomiotta muut tyylilajit. Laulujazzin äänen tutkiminen ansaitsee huomiota, koska sen tekniikka eroaa radikaalisti muista tyylilajeista ja jazzlaulajat tarvitsevat yhtälailla työkaluja äänitekniikan kehittämiseksi. Tarkoituksena on tarjota jazzlaulajille aiemmin puuttuneita metodeita ja työkaluja joilla voi analysoida, opiskella ja kehittää laulutekniikkaa.

Käyttämällä ammattimaisia ohjelmistoja on mahdollista nähdä visuaalisesti lauluääni, jota analysoimalla voidaan tutkia äänen karaktääriä. Skannattua ääntä kutsutaan spektogrammiksi, jonka avulla voidaan tarkastella spektograafia ja formanttia. Niitä tutkimalla voidaan havainnoida esimerkiksi vokaalimuodostusta, äänihuulien koostumusta, äänenmuodostusta, äänen joustavuutta ja äänenkäytön sujuvuutta.

Tutkimuksessa on tarkoitus tarkastella sekä vanhoja, edesmenneitä jazzlaulajalegendoita, että tänäpäivänä vaikuttavia artisteja. Tutkimusmetodeita ovat sekä äänitteiden että elävän musiikin analysointi. Tutkimustulosten avulla on tarkoitus koostaa kirja, joka sisältää harjoituksia jazzlaulajan äänitekniikan kehittämiseen. Tutkimustyön kesto on neljä vuotta, ja se sisältää kaksi akateemista konserttia, joissa esitellään eri äänenkäyttötekniikoita osana taiteellista kokonaisuutta.